JP / EN / VN

Xây dựng các công trình trên thế giới ngày càng vững chắc bằng BIM|YDA VIETNAM

YDA VIETNAM

YDA Việt Nam chúng tôi sử dụng Bim thể hiện tòa nhà và môi trường xung quanh
theo ba chiều nên có thể mô phỏng gần với thực tế hơn.
Hơn nữa, nhờ BIM mà có thể dễ hình dung hơn,
cắt giảm sức lao động trong suốt quá trình từ lập kế hoạch,
thiết kế cho đến thi công, cũng như tận dụng dữ liệu cho việc quản lý bảo trì sau khi hoàn thành công trình.